Samen optrekken

Samenwerken met een andere partij uit de branche is vaak een wens die vanuit efficiency, innovatie of kwaliteitsverbetering is ingegeven. Voor goede samenwerking op lange termijn is de fase van verkenning essentieel. Wat moet u doen om samen succesvol op te trekken?

Samenwerken om de juiste redenen

Het kan gaan om een mogelijke gezamenlijke aanpak richting gemeenten of een samenwerking met belangrijke stakeholders. Cruciaal is om eerst te starten met de vraag waarom u dit ├╝berhaupt zou willen. Daarmee ontdekt u beter hoe intensief de (juridische) samenwerking gestalte moet krijgen. En hoe u dit kunt invullen op een manier die past bij de einddoelstelling van uw organisatie. Het moet een werkbaar resultaat opleveren. Dat is wat we noemen: Samen optrekken!

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve juridische aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact