Webinar juridisch kader

START WEBINAR

Tip: bekijk het webinar via de Zoom-app (i.p.v. de browser) voor de beste kwaliteit. Download de app via: Download Center – Zoom

De afgelopen jaren is er sprake van taakverschuiving. De Advanced Practitioner en MBB’er voeren steeds meer taken van de arts uit. Ook de assisterende voert voorbehouden handelingen (VBH) uit en draagt daarmee een eigen verantwoordelijkheid. Er komen dan ook steeds meer vragen over hoe dit juridisch zit.

Achter alles wat je doet, schuilt wetgeving en dus is het belangrijk te weten waarom je doet wat je doet.
De Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) heeft als doelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Het uitgangspunt van de Wet BIG is dat in principe iedereen handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg mag uitvoeren. Voor voorbehouden handelingen geldt een bevoegdheidsregeling, om te voorkomen dat door ondeskundig handelen onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van de patiënt ontstaan.

Met het overnemen van taken van de arts, ben je ook meer voorbehouden handelingen gaan uitvoeren. Hoe zit dit wettelijk? Wie is verantwoordelijk?
Je leert er meer over tijdens dit webinar.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact