drs. Ruben Meijer

Ruben studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich in maatschappelijke vraagstukken op het vlak van bestuur en beleid. Na zijn studie is hij gestart als organisatieadviseur bij Dockwerk waar hij als projectleider verantwoordelijk was voor diverse projecten integrale geboortezorg. Hij is gewend om stakeholders met uiteenlopende belangen achter een gemeenschappelijk doel te scharen.

Zijn werkwijze is gericht op het organiseren van invloed voor zijn cliënten. Hij is nieuwsgierig, scherp en gericht op het bouwen van relaties en coalities. Zonder samenwerking geen invloed. Door bewust te kiezen voor een diverse clientèle ziet hij snel raakvlakken en kansen.

“Ik houd van het spel dat draait om invloed. Geduldig zijn, vooruit denken en op het juiste moment initiatief nemen. Daarbij gaat het om positioneren, schakelen tussen belangen en uiteindelijk invloed organiseren. Zo ben ik op m’n gemak en kan ik resultaten behalen voor mijn cliënten.”

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact