Referenties

Bekijk hier hoe opdrachtgevers hun ervaringen met BOUF delen.

Organisatie van Nederlandse Tand Prothetici (ONT) 

”Samenwerken met BOUF is inspirerend en geeft energie. BOUF heeft een andere en frisse kijk op de onderwerpen waar we als beroepsvereniging mee bezig zijn. Bijvoorbeeld de positionering binnen de mondzorg, samenwerking met andere zorgverleners en de politieke lobby. In die zin levert BOUF een waardevolle en gewaardeerde bijdrage aan de manier waarop de ONT de belangen van tandprothetici behartigt.” – Marnix de Romph, directeur

ActiZ, organisatie van zorgondernemers

“De samenwerking met BOUF bevalt me goed. BOUF werkt snel, deskundig, energiek, creatief en ziet overal kansen en mogelijkheden.” – Inge Steinbuch, manager commissie Informatisering

Indigo, mentale ondersteuning direct en dichtbij  

“Zeer goede ervaringen met de daadkracht van BOUF opgedaan. Met name de kennis, creativiteit en netwerk heeft Indigo geholpen om snel een stakeholdersbijeenkomst te organiseren om de krachten van de Basis GGZ goed over de bühne te krijgen.” – Frank Hengelveld, directeur

NVM-Mondhygiënisten

Sir Winston Churchill: “Een pessimist ziet in elke kans de moeilijkheden. Een optimist ziet in elke moeilijkheid de kansen.” Samenwerken met BOUF is naast effectief zeer aangenaam. Niet eerder een organisatie ervaren waar zoveel bouwende energie in zit. Hun geheim………?  Loubna Boufrach en haar vermogen de juiste personen te selecteren om haar team te versterken. – Manon van Splunter, voorzitter

Academisch Medisch Centrum (AMC)

“BOUF heeft ons professioneel en buitengewoon prettig geholpen. Met vakkennis, sensitiviteit en een helder proces wist zij in relatief korte periode een gedegen resultaat te boeken.” – Marijntje Wetzels, directeur bedrijfsvoering AMC

Vereniging Twentse verloskundigen

“BOUF is waardevol en no-nonsense georiënteerd. Loubna staat voor onze zaak.” – Riëlle Pruisscher, voorzitter

Federatie Opvang NL

“Wij hebben ten behoeve van de branche ondersteuning prettig samen gewerkt met BOUF. Ze bieden een combinatie van juridische expertise op o.m. inkoop en aanbesteden en een goed gevoel voor de positie van zorgaanbieders in het sociaal domein. De praktische ondersteuning en ideeën voor structurele verbetering van de inkooppositie zijn heel nuttig gebleken.” – Rina Beers – senior beleidsmedewerker  

GGZ Nederland

“Met BOUF en ggz-instellingen zijn we in gesprek over versterking van de zorgverkoopfunctie. BOUF zet deelnemers met een goede mix van juridische kennis, ervaring en lef aan het denken én geeft handvatten om aan de slag te gaan. Daarbij spreekt BOUF mensen ook direct aan op wat ze zelf kunnen doen”. – Marijke Verbeek, manager Financiering en Arbeidszaken

FWG

“Wij zijn de samenwerking aangegaan vanwege de enorme kennis over de zorg die BOUF heeft, niet alleen inhoudelijk maar ook qua infrastructuur. En daarnaast sprak ons de aanpak van ‘minimaal regelen’ erg aan: maak het niet zwaar en juridisch waar het niet nodig is. We zijn heel gelukkig met de keuze!” – Astrid Westerbeek, plaatsvervangend directeur

Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten

“Al is de hindernis nog zo hoog. René Benneker van BOUF Legal ziet kans deze te bestuderen en door gebruik te maken van die kennis zakt de hindernis waardoor je verder kunt”. – Marian Veldman (voorzitter NVVS  2015 – 2018)

Lex Geerts, partner Eldermans|Geerts Advocaten

“Samen met BOUF hebben wij in de afgelopen jaren trainingen en seminars georganiseerd voor zorgaanbieders en zorginstellingen over samenwerking, onderhandelen en contractering. De samenwerking kenmerkt zich door kennis, ervaring en gelijkwaardigheid en naast diepgaande behandeling van de onderwerpen is er ook veel humor en relativering en dat werkt aanstekelijk op het publiek. Altijd weer een feest.”

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact