Verklaring functiedifferentiatie verpleegkundige zorg

Verklaring functiedifferentiatie verpleegkundige zorg
Werkgevers, werknemers en de V&VN hebben op 7 januari ‘21 een verklaring uitgebracht met daarin belangrijke uitgangspunten over de functiedifferentiatie binnen de verpleegkunde. Deze verklaring is een opvolging van het gestrande Wetsvoorstel BIG II dat kon rekenen op forse kritieken van verpleegkundigen.

In de gezamenlijke verklaring, waarop de bij de branches aangesloten zorgorganisaties kunnen worden aangesproken, wordt de verpleegkundige meer vertrouwen toebedeeld. Zij zullen als één gezamenlijke beroepsgroep meer betrokken worden bij beleidsvormgeving op afdeling- en organisatieniveau. Tevens wordt er meer ruimte gegeven aan de aanwezige deskundigheid om de kwaliteit van zorg te waarborgen. Op deze manier ontstaat er een groter draagvlak voor functie-gerelateerde ontwikkelingen binnen de verpleegkundige zorg.

Bekende geluiden
Met deze verklaring wordt gehoor gegeven aan signalen die het afgelopen jaar al eerder klonken. Onder andere de Chief Nursing Officer deed via de investeringsagenda een oproep voor meer zeggenschap voor verpleegkundigen. De Federatie Medisch Specialisten deed een oproep voor meer vertrouwen in de intrinsieke motivatie van zorgprofessionals bij het vormen van zorgbeleid. Beide partijen richten zich in hun boodschap tot de politiek. Nu zijn het de veldpartijen zelf die de handschoen hebben opgenomen. Hiermee lijkt de sector een voorschot te nemen op de actuele (politieke) discussie omtrent de waardering van zorgpersoneel.

Meer dan diploma’s
Het laatste uitgangspunt van de verklaring gaat in op de loopbaan- en ontwikkelingskansen. Bij doorgroeimogelijkheden van verpleegkundigen zal niet meer alleen gekeken worden naar het diploma maar is er ook aandacht voor: competenties, bekwaamheden, ervaring, talenten en motivatie. De verklaring lijkt hiermee voort te borduren op het advies ‘De B van Bekwaam. Naar een toekomstbestendige Wet BIG’  waarin de RVS opperde de bevoegdheden van een zorgprofessional niet af te laten hangen van een diploma, maar van een opgebouwd persoonlijk portfolio waarin de bekwaamheden van de zorgprofessional worden geregistreerd.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact