Val van het kabinet: welke onderwerpen zijn controversieel?

Klik hier voor de brief aan de Tweede Kamer 

 

Afgelopen woensdag 27 januari jl. vond een extra procedurevergadering plaats van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vanwege de val van het kabinet Rutte-III. Hierin werd besloten over de ‘groslijst controversieel verklaren’: welke onderwerpen worden behandeld in de komende periode en welke onderwerpen worden doorgeschoven naar de volgende kabinetsperiode (controversieel verklaard)?

Een dergelijke procedurevergadering is een belangrijk democratisch moment voor zowel het demissionaire kabinet, de Tweede Kamer en alle partijen die betrokken zijn bij lopende onderwerpen en/of wetsvoorstellen.

Stemmingsprocedure

Dat het proces van controversieel verklaren een beladen aangelegenheid is werd al snel duidelijk. Kamerlid Agema (PVV) uitte na de stemming over agendapunt 1 direct haar bezwaren over de gehanteerde stemmingsprocedure. Bij het controversieel verklaren is de geldende mores namelijk gehoor te geven aan partijen die vanuit principiële overwegingen niet door willen met de koers van het demissionaire kabinet, ongeacht of hier een meerderheid voor is. Agema kreeg bijval van oudgedienden Voordewind (CU) en Van Gerven (SP). Commissievoorzitter Lodders benadrukte echter dat de huidige stemmingsprocedure, waarbij de meerderheid van het aantal zetels van de aanwezige fracties bepalend is, reeds was vastgelegd en hervatte de vergadering. Uiteindelijk is de stemmingsprocedure bepalend gebleken voor het lage aantal onderwerpen dat controversieel is verklaard.

‘Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg’ controversieel

Een belangrijk onderwerp voor veel zorgaanbieders was de aankomende plenaire behandeling van het wetsvoorstel ‘Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg’. In de dagen voorafgaand aan de procedurevergadering heeft een breed zorgcollectief, bestaande uit de beroepsorganisaties KNMT, NVM-mondhygiënisten, ONT, KNMG (inclusief haar federatiepartners LHV, FMS, LAD, KAMG, De Geneeskundestudent, NVAB, NVVG en Verenso), KNMP, KNGF, KNOV, NVvP en LVVP opgeroepen dit onderwerp controversieel te verklaren. Door een meerderheid van de Kamer is gehoor gegeven aan deze oproep; het wetsvoorstel is controversieel verklaard. (De lijst met controversieel verklaarde agendapunten wordt namens de vaste kamercommissie volgende week nog plenair in stemming gebracht.)

 

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact