UPDATE: Wat zeggen de stakeholders? (25 maart 2020)

Wat zijn de standpunten en invalshoeken van belangrijke stakeholders in de zorg met betrekking tot de maatregelen die nodig zijn als gevolg van de corona crisis?

Wij hebben voor u op een rij gezet wat een aantal stakeholders hebben gecommuniceerd over het coronavirus en welke maatregelen zij als gevolg van het virus getroffen hebben.

   Overheid en InstantiesMaatregelenToelichting
 KabinetLandelijke aanpak beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen

Hulp- en beschermingsmiddelen die zeer beperkt zijn worden centraal ingekocht.

Distributie en aanspreekpunt ligt bij GGD’en en ROAZ.

Inkoop vanuit teams van ziekenhuizen.

 IGJ

Ook in weekenden   geopend van 10.00 tot   16.00.

Verruiming van inzet zorgverleners (bijv: studenten / gepensioneerden). Geen toestemming nodig van IGJ vooraf.Kwaliteit van zorg continueren. Met verwijzing naar advies KNMG.
 Verruiming wet BIG.Voormalig zorgpersoneel (zoals artsen en verpleegkundigen) mogen zelfstandig worden ingezet. Lees de voorwaarden hier.
 Advies voor apotheken/drogisterijen: verkoop maximaal drie verpakkingen per klant
 Leveranciers en fabrikanten mogen  hulpmiddelen leveren zonder CE-   markering of normale   beoordelingsprocedure.Dit is alleen onder de voorwaarde dat de zorginstelling expliciet om alternatieve middelen vraagt en de verantwoordelijkheid draagt.

 NZa

 

Verruiming regeling face-to-face consulten medisch-specialistenOp deze manier hoeven mensen niet meer naar het ziekenhuis te komen als dit niet echt noodzakelijk is. NVZ/NFU en koepels voor aanbieders medisch-specialistische zorg doen concreet voorstel voor uitvoerbaarheid.
 Vergoeding extra kosten corona via   langdurige zorgVergelijkbaar met de al bestaande BRMO-regel.
 Indicatie stellen aan huis via   beeldschermcommunicatie.

 Alle eventuele belemmeringen voor   zorg op afstand worden buiten   werking gesteld.

 

 

Iedereen die zorg op afstand kan leveren moet niet belemmerd worden door declaratiebeperkingen. Informatie over de manier van declareren vindt u hier.

 

Bent u benieuwd naar de volledige lijst met stakeholders? Klik hier om de lijst te downloaden.

Heeft u vragen of behoefte aan ondersteuning? Bel ons telefonische helpdesk! Van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op 030 – 227 26 02, tussen 10 tot 12 uur ‘s ochtends. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact