UPDATE: Wat zeggen de stakeholders? (22 april 2020)

Wat zijn de standpunten en invalshoeken van belangrijke stakeholders in de zorg met betrekking tot de maatregelen die nodig zijn als gevolg van de corona crisis?

Wij hebben voor u op een rij gezet wat een aantal stakeholders hebben gecommuniceerd over het coronavirus en welke maatregelen zij als gevolg van het virus getroffen hebben.Stakeholderlijst: Overzicht communicatie en maatregelen door stakeholders – versie t/m 14/04/2020
   Overheid en InstantiesMaatregelenToelichting

IGJ

Tijdelijk ook in weekenden geopend van 10.00 tot 16.00.

Aanvullende maatregelen inzet voormalig-zorgpersoneel

Doordat reguliere zorg onder drukt is komen te staan wordt er verruiming op de wet BIG verleend. Voormalig zorgpersoneel (zoals artsen en verpleegkundigen) mogen zelfstandig worden ingezet. Lees de voorwaarden hier.

Ook hoeft de AGB-code niet geactiveerd te worden.

Voorzorgsmaatregel verkoop en levering medicijnenAdvies voor apotheken/drogisterijen: verkoop maximaal drie verpakkingen per klant.
Meer ruimte voor fabrikanten en leveranciers bij tekort aan medische hulpmiddelenLeveranciers en fabrikanten mogen hulpmiddelen leveren zonder CE-markering of normale beoordelingsprocedure. Wel moet de zorginstelling hier expliciet om vragen en dragen zij ook de verantwoordelijkheid.
Recepten mogelijk na online video-contact tussen arts en patiëntArtsen mogen onder voorwaarden recepten uitschrijven na online videoconsult.
Richtlijn GGZN en Valente bezoekersbeleid in tijden van CoronaZorgverleners in de GGZ hebben ruimte om zorg op afwijkende manier te organiseren. Valente en GGZ Nederland hebben hiervoor aangepaste richtlijnen bezoekersbeleid voor GGZ
Toezicht op de thuiszorgWanneer er door gebrek aan beschermingsmiddelen afgeweken moet worden van de normale gang van zaken binnen de thuiszorg dan is dit toegestaan.
Toezicht bij de jeugdhulpHet is mogelijk dat zorgverleners in de jeugdzorg zich genoodzaakt voelen om van de wet- en regelgeving af te wijken. De IGJ biedt hier ruimte voor.
IGJ stopt alle reguliere inspectiesIGJ stopt reguliere inspecties om onnodig last te voorkomen.
Tijdig melden medicijntekortenIGJ en CBG vragen organisaties met dreigende leveringsproblemen zich met klem te melden via het officiële Meldpunt Geneesmiddelentekorten- en defecten.

 

Bent u benieuwd naar de volledige lijst met stakeholders? Klik hier om de lijst te downloaden.

Heeft u vragen of behoefte aan ondersteuning? Bel ons telefonische helpdesk! Van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op 030 – 227 26 02, tussen 10 tot 12 uur ‘s ochtends. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact