UPDATE juridisch kader zorg coronacrisis (22 april 2020)

De coronacrisis brengt met zich mee dat nu soepeler of anders met de specifieke zorg wet- en regelgeving moet worden omgegaan. Dit om de zorg zo goed mogelijk te blijven organiseren.

Voor het bieden van inzicht in én overzicht van het juridische landschap in deze bijzondere tijd hebben wij de top 5 van aandachtspunten en overheidsmaatregelen voor zorginstanties op een rij gezet.

  CORONA FACTSHEET VOOR DE ZORG: TOP 5 AANDACHTSPUNTEN – versie t/m 7 april 2020
1. INKOMSTEN/OMZET
Zorgorganisatie/MKB

ZZP-er

(zie ook stakeholders overzicht voor uitgebreide informatie)

 

In loondienst

(zie ook stakeholders

overzicht voor

uitgebreide informatie)

 

Financiering in de zorg vloeit voort uit de Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet, Wmo 2015 of Jeugdwet. De crisis rond het coronavirus zou de declaratie- en financieringsstromen onder druk kunnen zetten.

 

Bekostiging digitale zorg

Bekijk hier de mogelijkheden die er volgens de NZa zijn voor de diverse zorgsectoren om digitale zorg bekostigd te krijgen. De mogelijkheden zijn uitgewerkt in de Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020

 

De NZa verruimt mogelijkheden zorg op afstand.

Daarnaast heeft de NZa heeft een informatiekaart gemaakt waarin te zien is welke declaratietitels worden gebruikt voor zorg op afstand, per zorgsector.

 

Werktijdverlies

Maatregel: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

 

De maatregel is vanaf 6 april van kracht.

De voorwaarden van de regeling zijn bekend, alsook de regeling zelf. Daarnaast is op 3 april een aantal technische wijzigingen in de regeling doorgevoerd. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

 

Mislopen van inkomsten

Maatregel: Tijdelijke aanvullende uitkering van drie maanden.

Deze maatregel is aanvullend op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).

Maatregel: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

 

De maatregel is vanaf 6 april van kracht. De voorwaarden van de regeling zijn bekend, alsook de regeling zelf. Daarnaast is op 3 april een aantal technische wijzigingen in de regeling doorgevoerd. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

 

Maatregel: Er komt een apart vangnet voor ontslagen flexwerkers die niet in aanmerking komen voor een uitkering, nadat de PvdA erin wist te slagen een coalitie te vinden voor een gezamenlijk voorstel. Lees hier alvast het nieuwsbericht van het AD.

 

Zorgkostenplafonds

Door de coronacrisis is het mogelijk dat zorgaanbieders meer zorg dan verwacht moeten gaan leveren. Wanneer er een kostenplafond is afgesproken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder, en verleende zorg het plafond te boven gaat, is er een kans dat een rechter de mogelijkheid heeft de overeenkomsten aan te passen wegens ‘onvoorziene omstandigheden’. Ga hierover in gesprek met uw zorgverzekeraar. Ga ook in gesprek wanneer de omzet juist minder is door onvoorziene omstandigheden, en onthoudt: Zorgverzekeraars hebben een plicht met betrekking tot de continuïteit van zorg.

Ziekte:

Wanneer u ziek bent kunt u afhankelijk van de omstandigheden een beroep doen op uw AOV verzekering.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

O.m. Zzp’ers kunnen een beroep doen op:

  • Inkomensondersteuning

Komende 3 maanden < sociaal minimum

  • Lening van max. 10.157-, met 2% rente

Regeling geldt voor nu tot 1 juni 2020

 

Via deze link kunt u het volledige overzicht downloaden. Hou onze site goed in de gaten omdat het schema aan de hand van actualiteiten wordt bijgewerkt.

Heeft u vragen? Bel ons telefonische helpdesk! Van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op 030 – 227 26 02, tussen 10 tot 12 uur ‘s ochtends. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact