Uitspraak van de week: Staatssteunmaatregel SA.56915

De Europese Commissie heeft zich gebogen over de Nederlandse steunmaatregel aan zorgaanbieders voor e-health door middel van de SET COVID-19 regeling. Is hier sprake van ongeoorloofde staatssteun?

Casus

COVID-19 heeft tot gevolg dat vele sectoren in Nederland het zwaar hebben, zo ook de zorgsector. In de zorgsector hebben zorgverleners in de zin van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet te maken met het moeten investeren in e-health apparatuur om met inachtneming van de RIVM richtlijnen zorg te kunnen blijven bieden. De Nederlandse overheid heeft de zorgverleners gevraagd om zoveel als mogelijk dezelfde zorg thuis te verlenen. Dit brengt extra onvoorziene kosten met zich mee.

Nederland wil deze zorgverleners steunen door middel van de SET COVID-19 regeling, waar we in een eerder nieuwsbericht op in zijn gegaan. De steun betreft de koop, lease en implementatie van e-health toepassingen. De steunmaatregel wordt ter controle aan de Europese Commissie voorgelegd. Aan de hand van een aantal voorwaarden oordeelt de Europese Commissie of er sprake is van staatssteun in de zin van artikel 107 lid 1 VWEU:

  • De steun wordt verleend aan een onderneming die een economisch activiteit verricht;
  • De steun wordt door staatsmiddelen bekostigd;
  • De steun verschaft een economisch voordeel dat niet via normale weg zou zijn verkregen;
  • De steunmaatregel is selectief;
  • De maatregel kan leiden tot een ongunstige beïnvloeding van tussenstaatste handel.

Uitspraak

De Commissie oordeelt dat er voldaan is aan alle voorwaarden voor het kwalificeren van de Nederlandse steunmaatregel als staatssteun. De staatssteun is verenigbaar met de interne markt en dus geoorloofd., omdat de steun nodig is om een serieuze verstoring van de economie te voorkomen zo concludeert de Commissie.

Het is opmerkelijk dat de Europese Commissie tot dit besluit komt omdat in recente besluiten nog werd geoordeeld dat steunmaatregelen aan zorgaanbieders niet leiden tot beïnvloeding van de tussenstaatse handel. De hoofdactiviteiten van de zorgaanbieders betroffen het verlenen van zorg in de regio en had derhalve geen grensoverschrijdend effect. Door dit besluit dat de Nederlandse steunmaatregel aan zorgaanbieders voor e-health de tussenstaatse handel beïnvloedt zet de Commissie een nieuwe koers uit. De toekomst moet uitwijzen of deze koers wordt doorgezet.

Wilt u het gehele besluit lezen? Klik hier.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact