Uitbreiding maatregel TOGS vanaf 15 april: ook zorgondernemers komen in aanmerking

Sinds vrijdag 27 maart kunnen specifieke groepen ondernemers middels de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van €4000,- netto ontvangen voor ondersteuning in de betaling van de vaste lasten. Het kabinet heeft besloten de reikwijdte van de TOGS-regeling te verruimen, waarmee de categorieën ondernemers die gebruik kunnen maken van de regeling zijn aangevuld. Minister Wiebes schrijft dat in zijn brief aan de Tweede Kamer van 7 april 2020. Dat is goed nieuws voor onder meer een heel aantal zelfstandig ondernemers in de zorgsector.

De TOGS is een tegemoetkoming in de vaste lasten, anders dan personeelslasten, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. Het gaat dus om ondernemers die daadwerkelijk beschikken over een fysieke vestiging of fysieke productiemiddelen die essentieel zijn voor de bedrijfsactiviteiten en gepaard gaan met omvangrijke, periodiek terugkerende vaste lasten. De maatregel heeft tot doel ondernemers die een dominant effect zien op hun bedrijfsvoering door het wegblijven van de consument als direct gevolg van de kabinetsmaatregelen, snel ondersteuning te bieden in het opvangen van die vaste lasten. Het gaat dus om het verzachten van liquiditeitsproblemen als gevolg van het doorlopen van vaste lasten voor (mkb) ondernemers.

Voortschrijdend inzicht in de economische gevolgen van de coronacrisis en bijbehorende kabinetsmaatregelen heeft ertoe geleid dat het kabinet heeft onderkend dat meer categorieën ondernemers gebruik zouden moeten kunnen maken van de TOGS. In een bijlage van de brief van Minister Wiebes is de aangevulde lijst van SBI-codes te vinden, waarin wordt aangegeven welke sectoren in aanmerking komen voor de maatregel. Nieuw opgenomen in die lijst zijn onder meer:

  • Geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting (SBI: 86.10.4)
  • Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg (SBI: 86.22.2)
  • Praktijken van tandartsen (SBI: 86.23.1)
  • Praktijken van tandheelkundig specialisten (SBI: 86.23.2)
  • Praktijken van verloskundigen (SBI: 86.91.1)
  • Praktijk van fysiotherapeuten (SBI: 86.91.2)
  • Praktijken van psychotherapeuten en psychologen (SBI: 86.91.3)
  • Overige paramedische praktijken en alternatieve genezers (SBI: 86:91.9)

Voor zorgaanbieders geldt dat soms ook andere regelingen in werking zijn of worden gesteld, zoals de continuïteitsbijdrage die door zorgverzekeraars wordt verstrekt. Om overlap tussen de regelingen te voorkomen, wordt er aan zorgondernemers een extra verklaring gevraagd waaruit blijkt in hoeverre de omzetuitval en personeelskosten reeds vergoed zijn via deze continuïteitsbijdrage.

U kunt de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De SBI-code van uw hoofdactiviteit is inzichtelijk via de Kamer van Koophandel. Ook kunt u gebruik maken van de zoektool SBI-codes van de RVO. Wanneer u van mening bent dat u onder de verkeerde SBI-code geregistreerd staat kunt u dit melden bij de RVO. De RVO streeft ernaar de aanvullende aanvragen vanaf 15 april 2020 mogelijk te maken.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact