Tweede Kamerverkiezingen

Terwijl politiek Den Haag zijn handen vol heeft aan het bestrijden van de COVID-19 uitbraak komen de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maar ‘21 steeds dichterbij. Bij de politieke partijen zijn de commissies op dit moment druk bezig met het ontwikkelen van de verkiezingsprogramma’s. Veel thema’s staan op scherp door de coronacrisis, dit geldt ook voor de zorg. Voor zorgaanbieders is dit dus hét moment om de eigen boodschap strategisch uit te dragen.

Onvermijdelijke veranderingen in de zorg

De zorg heeft een nadrukkelijke positie gekregen in het verkiezingsprogramma. Al jaren is men bezig met het drukken van de zorguitgaven. Dit is hard nodig, waar in 2000 de uitgave nog 45 miljard per jaar bedroeg, is dit in 2018 opgelopen tot 100 miljard. Zonder wijziging in het beleid zullen de kosten voor de zorg in 2060 stijgen tot 291 miljard euro, aldus het RIVM. Om de toekomstbestendigheid van de zorg te waarborgen zal er dus moeten worden ingegrepen. Door de coronacrisis ligt dit extra gevoelig. Professionals in zorg klaagt al jaren over te hoge werkdruk en te lage beloningen. Na de enorme inspanningen die zij de afgelopen maanden hebben geleverd zullen partijen erg voorzichtig moeten zijn in de manier waarop zij aanpassingen willen gaan doorvoeren.

Verder laat de crisis zien dat er met onderlinge samenwerking veel bereikt kan worden in de zorg. Dit leidt tot extra kritiek op de huidige marktwerking. De huidige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft al openlijk gepleit voor meer centrale regie.

BOUF Beïnvloedingstool

Er zal de komende periode dus het één en ander veranderen binnen de zorg. De Tweede Kamerverkiezingen zullen hierin doorslaggevend zijn. Daarom is het voor zorgorganisaties juist nu van belang om het eigen verhaal goed te positioneren.

Bij BOUF Legal zijn wij gespecialiseerd in het organiseren van invloed binnen de zorg. We zijn bekend met het complexe zorglandschap en de daarin bewegende panelen. Wij weten de weg in het Haagse landschap en daarbuiten, zoals bij zorgverzekeraars en ministeries.

Wat doet BOUF? Op basis van onderstaande diensten helpen wij u graag om uw belangen voor het voetlicht te brengen.

Bent u benieuwd naar wat wij concreet voor u kunnen betekenen? Neemt u dan vrijblijvend contact op via Ruben@bouflegal.nl of Jesse@bouflegal.nl.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact