Het werkplan van IGJ voor het jaar 2020

Het werkplan van IGJ voor 2020 is recentelijk gepubliceerd. Elke vier jaar stelt de inspectie een meerjarenbeleidsplan (MBJ) op, waarin de wijze waarop de veiligheid en kwaliteit van zorg wordt bewaakt en bevordert uiteen wordt gezet. Dit is de basis voor de planning en uitvoering. Het werkplan van IGJ is een uitwerking van de doelen uit het MBJ voor 2020. De inspectie wordt uitgevoerd vanuit gezond vertrouwen, in openheid en met een onafhankelijk oordeel.

Uit het werkplan kan worden opgemaakt dat IGJ haar toezicht beter wil afstemmen op het lerend vermogen van de zorgaanbieder. De zorg moet op een dusdanige manier georganiseerd zijn dat patiënten en cliënten centraal staan voor het leveren van veilige en kwalitatieve zorg. IGJ zal in het jaar 2020 onder andere aandacht besteden aan:

  • Regeldruk: het terugdringen van het gevoel van onnodige regeldruk bij zorgprofessionals, waarbij het herzien van de noodzaak van veldnormen en richtlijnen vereist is;
  • Duurzame inzetbaarheid van zorgverleners: door personeelstekort zal het komende jaar geïnvesteerd moeten worden in deskundigheid, werkplezier, gezondheid en een veilige werkplek;
  • E-health: Door de introductie van E-health zijn er nieuwe mogelijkheden en kansen, maar ook risico’s. De inspectie houdt toezicht op de wijze waarop zorginstellingen met E-health omgaan;
  • Goed bestuur: Het is van belang dat bestuurders van zorginstellingen voldoende ‘in control’ zijn en blijven om de kwaliteit en veiligheid van zorg te bewaken en te bevorderen;
  • Jeugdhulp: toezicht wordt steeds meer uitgevoerd vanuit het perspectief van jeugdigen en hun ouders, om de ononderbroken ontwikkeling van het kind centraal te stellen. IGJ richt zich in 2020 voornamelijk op de ‘voorkant’, met name het toeleiden naar jeugdhulp en ambulante jeugdhulp.

Het ministerie van VWS heeft toegezegd het gebruik van data voor toezicht eveneens mee te nemen in haar werkplan.

  • Van data naar informatie naar kennis: de inspectie wil beter en slimmer omgaan met data om haar toezicht te verbeteren. Zo zal onder meer de kennis en bewustzijn van datascience en data-analyse worden vergroot binnen IGJ. In bredere context werken aan datakwaliteit en een bijdrage leveren aan het databeleid binnen de Rijksoverheid.

In het werkplan van IGJ wordt daarnaast voor verscheidene sectoren een beeld geschetst wat de risico’s en problemen zijn waar de inspectie in 2020 extra aandacht aan zal besteden. Per regio spelen andere zorgen, de inspectie houdt toezicht op de regio’s en dient de omgevingsfactoren mee te nemen in haar toezicht.

Concluderend kan gesteld worden dat IGJ in het jaar 2020 haar toezicht zal richten op het lerend en verbeterend vermogen van zorginstellingen bij diverse thema’s die spelen. Het centraal stellen van de cliënt bij het leveren van goede, veilige en kwalitatieve zorg is van belang.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met danielledj@bouflegal.nl 

mr. D. de Jonghe

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact