Handboek compliance in de zorg

Het Handboek Compliance is een hulpmiddel voor zorgorganisaties bij het vormgeven en uitvoeren van hun compliance beleid. De samenstellers hebben Loubna Boufrach geïnterviewd over de betekenis van compliance in de branche.

Met het compliance programma laten de branche zien veel waarde te hechten aan transparant ondernemen overeenkomstig de spelregels van het mededingingsrecht, waarbij noodzakelijkerwijs sprake is van zowel samenwerking als van concurrentie, en werkt de branche aan het verder vergroten van het maatschappelijk vertrouwen, en het waarmaken hiervan.

Pijlers

De 5 pijlers van het compliance programma zijn uitgewerkt in het Handboek. Deze pijlers zijn:

  • (i) het compliance beleid met inbegrip van de bedrijfscode;
  • (ii) de compliance cyclus;
  • (iii) de compliance officer;
  • (iv) (zelf)onderzoek en
  • (v) de verantwoording.

De 5 pijlers zijn systeemeisen die veel beleidsruimte laten aan de zorgorganisatie bij het ontwikkelen en uitvoeren van het compliance beleid. Het Handboek geeft daarom geen blauwdruk voor een compliance programma. Raden van Bestuur – in dialoog met de Raad van Toezicht – maken zelf een bestuurlijke afweging omtrent reikwijdte, fasering en prioritering van het programma. Het Handboek geeft de opties, de bestuurder kiest.

Bestellen

Het handboek is te bestellen via deze link.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact