Haags nieuws: week 10

Wat gebeurde er deze week in Den Haag? We zetten interessante ontwikkelingen voor u op een rij.

VAO Zorgfraude/Governance in de Zorgsector

Op 19 februari is het AO over zorgfraude en governance in de zorgsector gehouden waarbij Minister de Jonge flink aan de tand werd gevoeld. Het bestrijden en voorkomen van zorgfraude is een belangrijk thema op de agenda van het ministerie. Het is echter onduidelijk wat de aanpak van zorgfraudezaken effectief oplevert. De Minister geeft aan dat hier inderdaad geen centrale registratie voor is en daarom zal hij dit nagaan en komt er op terug.

Daarnaast is er een motie ingediend door de heer Van Gerven. De motie ziet op het opnemen van eisen in het nieuwe wetsvoorstel integere bedrijfsvoering om uit te sluiten dat mensen gelieerd aan terrorisme niet kunnen participeren in zorgorganisaties. De wet is nog in voorbereiding en de Minister belooft tezamen met collega Grapperhaus hierop terug te komen met een brief.

Wilt u het gehele verslag lezen? Klik dan hier.

Wijziging Uitvoeringsbesluit Wkkgz i.v.m. risicocriteria financiƫle toetsing en aanpassing VOG-plicht zorgaanbieders

De wijziging betreft een AMvB inzake de uitwerking van de criteria die bepalen wanneer een professionele standaard of voorgedragen kwaliteitsstandaard mogelijke financiƫle gevolgen heeft. Daarnaast gaat de AMvB in op de situaties waarin een zorgaanbieder in het bezit moet zijn van een verklaring omtrent gedrag. Voor huisartsen die incidenteel zorg verlenen in de ANW-uren bij Wlz-instellingen is een uitzondering op de VOG-plicht opgenomen. Door deze wijziging zal hoogstwaarschijnlijk de regeldruk voortvloeiend uit het uitvoeringsbesluit van de Wkkgz dalen. 4 maart is de internetconsultatie voor beide delen van deze AMvB geopend.

Bent u benieuwd naar de wijzigingen in de AMvB, lees ze hier.

Algemeen Overleg Wijkverpleging

Afgelopen woensdag 4 maart was er het AO Wijkverpleging in de Vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging stond hier centraal op de agenda. Minister de Jonge werd hier gewezen op het gebrek aan herkenbaarheid van wijkteams en de grote hoeveelheid niet-gecontracteerde zorg. Verder werden er wederom vragen gesteld over de versplintering in de palliatieve zorg. De kwaliteit van de palliatieve zorg is van hoge kwaliteit in Nederland maar de complexiteit in de regelgeving en financiering zorgt voor problemen. De minister heeft aangegeven voor het zomerreces te rapporteren over de situatie in de palliatieve zorg. Hierin zal de complexiteit aan bod komen met de optie voor integrale bekostiging en het kwaliteitskader binnen de palliatieve zorg.

De agenda inclusief de behandelde documenten vindt u hier.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact