Haags nieuws

Wat gebeurde er deze week in Den Haag? We zetten interessante ontwikkelingen voor u op een rij.

VAO Zwangerschap en geboorte

Tijdens het AO Zwangerschap en geboorte van 13 februari zijn er diverse thema’s binnen de geboortezorg aan bod gekomen. Zo kwam de problematiek in de kraamzorg aan de orde.

Zorgverzekeraars zijn Zorg in Nederland (ZiN) te hulp geschoten om te salarissen van kraamverzorgenden te betalen. De schrijnende problemen in de kraamzorg lijken zich steeds meer op te stapelen. Ploumen van de PvdA noemt kraamverzorgenden overwerkt en onderbetaald. Het beroep is onaantrekkelijk door de hoge werkdruk en slechte arbeidsvoorwaarden.

De motie ingediend door Ploumen, Ellemeet en Van Gerven om met terugwerkende kracht tot 1 januari max-max tarieven in te voeren voor het jaar 2020 wordt gesteund door de Kamer. De tarieven zijn van groot belang om kraamzorgbedrijven overeind te houden. Er zijn in de gehele sector grote financiële problemen, omdat de NZa te lage tarieven vaststelt en zorgverzekeraars te weinig betalen.

Van Gerven stipt daarnaast aan dat veel afdelingen acute verloskunde in ziekenhuizen zijn gesloten. Het komt regelmatig voor dat verloskundigen meerdere ziekenhuizen moeten bellen om een plek voor een bevalling te vinden. Bruins geeft aan dat hij rondom dit capaciteitsvraagstuk al een uitvraag heeft gedaan naar informatie. Hij zal dit werk afronden.

Lees hier het gehele verslag.

Beantwoording kamervragen hackpoging Medisch Centrum Leeuwarden

Hackers hebben onlangs een poging gedaan om in te breken in de systemen van het Medisch Centrum Leeuwarden. De servers van het Amerikaanse bedrijf Citrix bleken kwetsbaar voor aanvallen van hackers. Het ziekenhuis heeft uit voorzorg al het dataverkeer met de buitenwereld stilgelegd. Patiënten kunnen hierdoor niet bij hun elektronisch dossier en de communicatie met andere ziekenhuizen is bemoeilijkt.[1] Naar aanleiding van dit voorval zijn Kamervragen gesteld.

Kamerlid Veldman vroeg Minister Bruins onder meer in hoeverre kwetsbaarheden in door ziekenhuizen gebruikte servers mee worden genomen in nieuwe wetgeving rond gegevensuitwisseling in de zorg. De minister geeft aan dat de nieuwe wet elektronische gegevensuitwisseling bepalingen zal bevatten waardoor eisen gesteld kunnen worden aan onder meer informatieveiligheid en privacy. Ook wordt certificering van ICT-producten mogelijk gemaakt. Gezien het onvermijdelijk is dat kwetsbaarheden in producten aan het licht zullen blijven komen, benadrukt de minister dat zorgaanbieders blijvend aandacht moeten besteden aan informatiebeveiliging.

De Minister stelde overigens geen inzicht te hebben in het gebruik van eventueel kwetsbare servers door andere ziekenhuizen in Nederland, gezien zorginstellingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen ICT en het gebruik van systemen en servers. Informatieveiligheid moet volgens de Minister prioriteit zijn op alle bestuurslagen van de zorgsector.

Lees hier alle kamervragen.

Wijkverpleging

Tussenrapportage Ontwikkeling nieuwe bekostiging wijkverpleging

De tussenrapportage ontwikkeling nieuwe bekostiging wijkverpleging van de NZa is door Minister de Jonge aan de Kamer gestuurd. Hierin beschrijft de NZa de stand van zaken rond het uitwerken van een nieuwe bekostiging en de voortgang op de voorgenomen acties. U vindt hier de tussenrapportage.

Stand van zaken doorontwikkeling bekostiging wijkverpleging

Daarnaast wordt geïnformeerd over de huidige stand van zaken rondom de doorontwikkeling van de bekostiging wijkverpleging. De gevolgen van het experiment bekostiging verpleging en verzorging worden met een termijn van 1 jaar in stand gelaten. Per 2022 zal een nieuw bekostigingssysteem zijn intrede doen waarvoor de NZa rond de zomer met een advies zal komen. Het experiment is gestart in 2016 met een doorlooptijd van 5 jaar. De verlenging van het experiment heeft te maken met dat het veel administratieve lasten voor zorgaanbieders en verzekeraars zou mee brengen om voor 1 jaar terug te schakelen naar een (tijdelijke) reguliere bekostiging.

Het experiment is geëvalueerd, bent u benieuwd naar de vragen en antwoorden over deze evaluatie? Lees ze hier.

Het streven is naar een eenvoudig en inzichtelijk bekostigingsmodel waarbij goede en efficiënte zorg voor de cliënt centraal staat, een toekomstbestendige wijkverpleging. Dit houdt in dat het voor zorgaanbieders rendabel moet zijn om zowel cliënten met lichte als zware zorgvragen aan te nemen. De Minister wil graag de volumeprikkel wegnemen, daarbij lijkt het werken met cliëntprofielen het meest geschikt. De NZa heeft dit onderzocht en zal komend jaar haar bevindingen delen.

Daarnaast zal de NZa ook kijken of het mogelijk is om onplanbare wijkverpleging op te goed op te nemen in de bekostiging.

Interessante overleggen op de public affairs kalender in week 10:

DatumOnderwerp
4-3-20

Procedurevergadering

Vaste Kamercommissie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4-3-20Inbreng schriftelijk overleg advies: “de B van Bekwaam”.
4-3-20AO Wijkverpleging
5-3-20AO Kwaliteitszorg

 

[1] https://nos.nl/artikel/2318734-hackpoging-ziekenhuis-leeuwarden-ncsc-vreest-aanvallers-in-meer-systemen.html

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact