Directie BOUF Legal breidt uit met vakvrouw Danielle Kikken

PERSBERICHT – Per 1 december treedt mr. Danielle Kikken toe tot de directie van BOUF Legal.

Als bedenker van ‘Nomika-model voor de zorg’, voormalig senior beleidsadviseur bij het Ministerie van VWS en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland gaat zij haar ervaring en creativiteit inzetten vanuit een bestuurlijke rol. In de tweekoppige directie naast mr. Loubna Boufrach zal Kikken zich richten op de portefeuilles: toezicht, techniek & innovatie, data, governance in de zorg en interne talentontwikkeling. Daarnaast blijft Kikken verantwoordelijk voor de juridische portefeuille en de aansturing van de juristen. Kikken: “Alle ervaring die ik meebreng komt bij BOUF Legal tot zijn recht. Als organisatie gaan we de komende jaren nog meer focussen op een multi-dimensionele aanpak bestaande uit juridisch advies, bestuurlijk advies en lobby om de belangen van onze cliënten optimaal te bedienen.”

The next step

De aanstelling van Kikken is een volgende stap in de groei van BOUF Legal waarin de organisatie zich heeft doorontwikkeld naar een scale-up. Managing Partner Boufrach startte 6 jaar geleden het landelijk adviesbureau vanuit Huize Schaerweijde in Zeist, inmiddels gevestigd op de Nooitgedacht in deze gemeente. Boufrach blijft actief op het begeleiden van besturen, raden van toezicht, het organiseren van invloed in het politiek-bestuurlijk krachtenveld en is leading op de commerciële portefeuille. BOUF Legal bestaat uit een groep juristen, politicologen en bestuurskundigen die advies bieden aan (beroeps- en branche)organisaties in de zorg. Juist deze combinatie zorgt voor een unieke toegevoegde waarde aldus Boufrach: “We zien steeds meer dat waar de oorspronkelijke vraag van onze cliënt begint als een juridisch vraagstuk óver de zorg, de behoefte uiteindelijk verschuift naar hoe organiseer ik invloed ín de zorg. Een opvallende beweging? Ik denk van niet: regels gaan over macht en mensen, juist in de zorgwereld.”.

Digitale stroomversnelling

De zorgsector is complex en staat aan de vooravond van een aantal veranderingen. Het zorgstelsel staat onder druk. De wereld digitaliseert en de zorg in Nederland digitaliseert mee. Deze ontwikkeling was voor de COVID-19 crisis al ingezet, maar is sindsdien in een stroomversnelling geraakt. Innovatie en digitalisering zullen daarin een cruciale rol spelen. Met Danielle Kikken als nieuw directielid verstevigt BOUF Legal haar fundament als stabiele factor in het veranderende zorglandschap.

NOOT VOOR DE REDACTIE – BOUF Legal is een fris, eigenwijs advieskantoor in de zorg. Acterend op de terreinen wet- en regelgeving, lobby, belangenbehartiging en interne bestuursprocessen voor de aanbodzijde van de zorg is BOUF Legal uniek in haar multi-dimensionele dienstverlening. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.bouflegal.nl. Hier vindt u casuïstiek, nieuwsberichten en blogs. Daarnaast zijn wij actief op LinkedIn, Twitter en Instagram. Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met Danielle Kikken via  06- 1617 5789 of mailen naar danielle@bouflegal.nl.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact