De opbrengst van kwetsbaarheid bij calamiteitenonderzoeken

De calamiteit in de zorg is gemeld bij IGJ. De Inspectie laat vervolgens weten dat de zorgorganisatie een onderzoek dient te verrichten en daarvoor een onafhankelijk voorzitter te benaderen. De calamiteitencommissie wordt ingesteld en bespreekt de aanpak met de bestuurder en benadert ook de familie van de cliënt om hun zienswijze op het gebeurde te geven. Het onderzoek start met het inzien van het cliëntdossier, waaronder het erop naslaan van de dagrapportages. Tevens worden de gesprekken met de betrokken zorgmedewerkers en familie gepland.

Het feitelijke resultaat van een calamiteitenonderzoek is de rapportage die in kaart brengt hoe de calamiteit heeft kunnen gebeuren (‘waarom’) en welke verbetermaatregelen worden voorgesteld om de situatie niet nog een keer te laten gebeuren.

Dit feitelijke resultaat kan mijns inziens niet worden bereikt zonder kwetsbaarheid. Het is essentieel  om direct bij aanvang van het onderzoek – als calamiteitencommissie – bij de betrokkenen het gevoel weg te nemen dat op zoek wordt gegaan naar een schuldige; dat er geen veroordeling plaatsvindt. Het gaat erom dat ieders ervaringen worden gedeeld in een veilige omgeving. En daarbij mag gerust kwetsbaarheid worden getoond: door kwetsbaarheid ontstaat openheid. En deze openheid leidt tot inzichten die dan als vanzelf leiden tot die punten waarop binnen de zorgorganisatie verbetering moet plaatsvinden.

Vandaar de gekozen afbeelding bij deze mini-blog. Te zien is de echtgenote van de maker van het werk (Egon Schiele). Haar naam is Edith, ze kijkt de beschouwer een beetje verlegen aan, ze toont kwetsbaarheid. Dat vraagt erom om te luisteren naar haar verhaal.

Op 11 februari aanstaande vindt bij BOUF Legal de mini-masterclass ‘Calamiteiten(onderzoeken) IGJ’ plaats met als speciale gastspreker Margriet Hommes.

Aanmelden voor deze kosteloze masterclass kan hier

Mr. D.F.A. Kikken

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact