BOUF nieuwsbrief

TALK |Welkom bij de eerste nieuwsbrief van #WijZijnBOUF. Wij starten een traditie door te praten en te schrijven over onze roots, het juridische vak, maar ook over de dialogen die we voeren in de zorg en de projecten waar wij net dat laatste stapje zetten om te komen tot een nuttig resultaat voor onze cliënten. Lees hieronder alles over onze eigenwijze manier van benaderen, duiden en reflecteren.

Veel leesplezier!

CEO Loubna Boufrach

Terugblik
BOUF is het jaar goed begonnen. We hebben een fijne plek gevonden in ons nieuwe pand op Nooitgedacht 2 in Zeist. Een mooie ontwikkeling in 2020, het jaar waarin we 5 jaar bestaan. Hier zullen we zeker nog bij stilstaan. We werken hard aan onze eigen ontwikkelingen op het gebied van het team en kennisvermeerdering. De eerste maand op onze nieuwe locatie hebben we een tweetal succesvolle mini-masterclasses mogen verzorgen op het gebied van actualiteiten cliënten- en patiëntenrechten en over calamiteitenonderzoeken in de zorg.

BOUF nieuwtjes

Verloskundigen Almelo sluiten KNOV-geaccrediteerde training ‘Ondernemen in de eerste lijn’ met succes af.

De eerste geaccrediteerde nascholing is een feit! Door BOUF Legal is de training ‘Ondernemen in de eerste lijn’ ontwikkeld voor eerstelijnspraktijken en kleine zorgondernemingen. Hoe kun je als zorgverlener met een maatschappelijk hart toch goede invulling geven aan het ondernemerschap, binnen de kaders van de actuele governance praktijk.
Verloskundigen Almelo is de eerste praktijk die deze training heeft gevolgd en bij hun open dag op 14 januari zijn de certificaten uitgedeeld. Ze hebben binnen  hun praktijk zowel in fysieke als inhoudelijke zin ondernemende grenzen verlegd. Als eerste verloskundige praktijk van Nederland is er een verpleegkundige aangesteld ten behoeve van preventieve zorg. De praktijk is ook ruimtelijk uitgebreid om mogelijkheden te bieden om samen met andere professionals een diversiteit aan behandelaanbod te kunnen huisvesten, gericht op de eerste 1000 dagen van het kind. Een echte integrale geboortezorg hub in Almelo is gestart!
Rene Benneker heeft deze training namens BOUF Legal ontwikkeld en gaat deze ook in 2020 aanbieden aan praktijken en kleine zorgondernemingen in de eerste lijn. Accreditatie voor 2020 is  aangevraagd bij alle relevante beroepsorganisaties.

Meer informatie? rene@bouflegal.nl

BOUF founding partner van het platform ZorgSaamWonen

Wij zijn trots dat we ons als founding partner verbonden hebben aan het platform ZorgSaamWonen. ZorgSaamWonen is het landelijke platform voor de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het fysieke en sociale domein schuiven in elkaar – en daar doorheen loopt dan ook het economisch domein. Eisen van duurzaamheid, flexibiliteit en technologie nemen in fors tempo toe. Door de vergrijzing en het langer thuis wonen van kwetsbare mensen is de noodzaak erg groot om met elkaar een Versnellingsagenda 2030 op te stellen. BOUF Legal draagt deze doelstelling een warm hart toe!

BOUF Legal start met FIGI een partnership voor zorgevenementen

Wij gaan de samenwerking aan met FIGI, ook gevestigd in Zeist om elkaars rol te versterken en een bijdrage te leveren aan het organiseren van kennisontmoetingen voor zorgorganisaties en andere stakeholders in de zorg. Daarnaast zullen wij ook gezamenlijk events faciliteren, het voeren van dialoog en empoweren van groepen van zorgorganisaties. Deze kruisbestuiving zorgt voor een mooie ontmoeting en waardecreatie!

Nieuwe wetten en regels

De Wet zorg en dwang
Het afgelopen jaar is er de nodige onrust geweest over de nadere inwerkingtreding van de Wet zorg en dwang bij partijen uit het veld. het jaar 2020 fungeert als een overgangsjaar waar veel onduidelijkheid over bestaat. Hoe moet deze wet worden geïmplementeerd? Is 1 jaar als overgangsjaar haalbaar? Op deze vragen en nog veel meer gingen wij in: Kamerbrief minister over de Wet zorg en dwang vanaf 2020
Zie ook: Branchespecifieke zienswijze ActiZ en VGN over Wet zorg en dwang

AVG
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft zorgverzekeraar een last onder dwangsom opgelegd voor het handelen in strijd met de privacywet… Lees meer

Kunstzinnige noot

De opbrengst van kwetsbaarheid bij calamiteitenonderzoeken in de zorg

De calamiteit in de zorg is gemeld bij IGJ. De Inspectie laat vervolgens weten dat de zorgorganisatie een onderzoek dient te verrichten en daarvoor een onafhankelijk voorzitter te benaderen. De calamiteitencommissie wordt ingesteld en bespreekt de aanpak met de bestuurder en benadert ook de familie van de cliënt om hun zienswijze op het gebeurde te geven. Het onderzoek start met het inzien van het cliëntdossier, waaronder het erop naslaan van de dagrapportages. Tevens worden de gesprekken met de betrokken zorgmedewerkers en familie gepland. Het feitelijke resultaat van een calamiteitenonderzoek is de rapportage die in kaart brengt hoe de calamiteit heeft kunnen gebeuren (‘waarom’) en welke verbetermaatregelen worden voorgesteld om de situatie niet nog een keer te laten gebeuren. Dit feitelijke resultaat kan mijns inziens niet worden bereikt zonder kwetsbaarheid. Het is essentieel  om direct bij aanvang van het onderzoek – als calamiteitencommissie – bij de betrokkenen het gevoel weg te nemen dat op zoek wordt gegaan naar een schuldige; dat er geen veroordeling plaatsvindt. Het gaat erom dat ieders ervaringen worden gedeeld in een veilige omgeving. En daarbij mag gerust kwetsbaarheid wordt getoond: door kwetsbaarheid ontstaat openheid. En deze openheid leidt tot inzichten die dan als vanzelf leiden tot die punten waarop binnen de zorgorganisatie verbetering moet plaatsvinden.

In mijn werk maak ik graag gebruik van beeldende kunst, bij voorkeur schilderijen. Een persoonlijke liefhebberij. Een afbeelding, gebruikte kleuren of technieken in een schilderij kunnen mij duidelijkheid geven bij het uitwerken van een (juridisch) vraagstuk. Zo ook dit schilderij van Egon Schiele (1890 – 1918). Zijn schildertechniek kenmerkt zich door fijne, dunne en fragiele lijnen die toch ook kracht tonen. De dame op dit schilderij is Edith, zijn echtgenote. Ze kijkt de beschouwer een beetje verlegen aan en stelt zich, naar mijn mening kwetsbaar en open op (zoals haar blik en de armen en handen hangend voor het lichaam.) De gekozen afbeelding en de wijze waarop zij geportretteerd is, vraagt erom om te luisteren naar haar verhaal, waar het naar mijn mening als calamiteitenonderzoeker mee begint. Stel de eerste vraag, neem een open houding en laat de betrokkene zijn visie geven over het gebeurde. Op 11 februari jl. organiseerde BOUF Legal op onze locatie in Zeist een mini-masterclass over calamiteitenonderzoeken in de zorg. De aanwezigen waren werkzaam in de verschillende sectoren in de zorg: van ziekenhuis tot ouderenzorg tot maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Ervaringen en inzichten werden met elkaar gedeeld maar ook met elkaar vergeleken: “hoe doen wij dat, hoe doen zij dat?” Het bleek een zeer waardevolle bijeenkomst met als vertrekpunt de cliënt centraal.

Daniëlle Kikken 

Vooruitblik

Voor de komende maanden hebben wij de Public affairs kalender toegevoegd. Voor meer informatie, klik op het onderwerp dat u interessant vindt.

Bron: Polpo

 Datum Onderwerp
 4-3-20 Procedurevergadering
Vaste Kamercommissie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4-3-20 Inbreng schriftelijk overleg advies: “de B van Bekwaam”.
 4-3-20 AO Wijkverpleging
 5-3-20 AO Kwaliteitszorg
 11-3-20 AO Jongeren met chronische beperkingen en ontwikkelingsachterstanden
 17-3-20 Gesprek met RVS over
Advies: ‘Blijk van Vertrouwen’
 18-3-20 Procedurevergadering  Vaste Kamercommissie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 19-3-20 AO Kindermishandeling / Huiselijk geweld
 26-3-20 AO GGZ
 1-4-20 AO PGB
 1-4-20 Procedurevergadering  Vaste Kamercommissie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2-4-20 AO Gehandicaptenbeleid
 2-4-20 AO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg
 8-4-20 AO
Personen met verward gedrag
 8-4-20 AO Zorgverzekeringswet
 15-4-20 Procedurevergadering  Vaste Kamercommissie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 16-4-20 AO Langer Thuis
 22-4-20 AO Informele EU-Gezondheidsraad

Agenda

Komende maanden zullen wij de volgende mini-masterclasses verzorgen:

Daarnaast bieden we de volgende training aan:

Voor al onze events, klik hier

 

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact