BOUF Legal founding partner van het platform ZorgSaamWonen

Wij zijn trots dat we ons als founding partner verbonden hebben aan het platform ZorgSaamWonen. ZorgSaamWonen is het landelijke platform voor de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Het fysieke en sociale domein schuiven in elkaar – en daar doorheen loopt dan ook het economisch domein. Eisen van duurzaamheid, flexibiliteit en technologie nemen in fors tempo toe. Door de vergrijzing en het langer thuis wonen van kwetsbare mensen is de noodzaak erg groot om met elkaar een Versnellingsagenda 2030 op te stellen. BOUF Legal draagt deze doelstelling een warm hart toe!

ZorgSaamWonen heeft als missie het delen van kennis en het verbinden van professionals en organisaties in één community vanuit het fysieke en sociale domein, teneinde de gezamenlijk opgestelde versnellingsagenda 2030 te realiseren. We gaan echt aan de slag met elkaar!

Als founding partner van het platform ZorgSaamWonen staan wij 25 november met een stand op het ZorgSaamWonen Congres. Het doel van het congres is om het fysieke en sociale domein te verbinden, informatie te delen, elkaar te leren kennen en een activatie op gaan te brengen.

BOUF Legal hoopt u graag op maandag 25 november te ontmoeten op onze stand!

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact