BLOG: Voortgang programma (Ont)Regel de Zorg

Op 4 oktober verscheen er een kamerbrief over de voortgang van het programma ‘(Ont)Regel de Zorg’ dat op 23 mei 2018 gelanceerd werd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), met als doel het merkbaar verminderen van de regeldruk die zorgprofessionals en patiënten/cliënten ervaren. ‘Een urgent en belangrijk vraagstuk, zeker in het licht van de krappe arbeidsmarkt in zorg en welzijn’, aldus de brief.

Bijna iedereen die in de zorg werkt heeft er last van: het oerwoud aan regels waaraan moet worden voldaan. Naast dat het veel tijd kost, tijd die niet aan de patiënt kan worden besteed, tasten de regels voor veel bevlogen zorgprofessionals hun werkplezier aan omdat ze niet makkelijk uitvoerbaar zijn en nut en noodzaak niet altijd duidelijk zijn. De zorg ontdoen van overbodige bureaucratie moet ervoor zorgen dat er meer tijd voor de patiënt en meer werkplezier voor de zorgverlener ontstaat.

In de brief wordt een eerste rapportage van de bereikte resultaten en de voortgang geschetst. Het programma loopt nu ruim een jaar en is volop in uitvoering, maar het aanpakken van regeldruk lijkt een lastige opgave. Ondanks het uitvoeren van vele maatregelen laat de merkbaarheid daarvan op de werkvloer nog te wensen over. Inmiddels zijn 60 maatregelen uitgevoerd, 66 maatregelen liggen op schema en voor de resterende 29 maatregelen geldt dat voor de uitvoering meer tijd nodig is dan voorzien. Echter, het succes van het programma wordt niet gemeten aan de hand van de behaalde maatregelen, maar is gebaseerd op de ervaringen van zorgverleners en patiënten/cliënten. Hoewel uit die ervaringen nog geen drastische afname van de ervaren regeldruk blijkt (en er in sommige gevallen zelfs een stijging is van administratieve taken ten opzichte van voorgaande jaren), blijkt uit de brief toch vertrouwen in de positieve effecten ervan.

Wat belangrijk is om te benadrukken – en wat de schrijvers scherp formuleren – is dat het over veel méér gaat dan een streep zetten door een regel, procedure of formulier: ‘Het simpelweg afschaffen daarvan is niet voldoende, omdat ingesleten patronen en werkwijzen daarmee niet ineens verdwenen zijn. Het kennelijk ingebakken wantrouwen dat tot het ontstaan van die regels heeft geleid, is niet ineens opgelost.’ Maar het lijkt slechts bij een observatie te blijven, want er wordt niet verder ingegaan op deze onderliggende problematieken. Om de regeldruk op een duurzame manier aan te pakken zal men moeten onderzoeken wat de aanvankelijke oorzaak is van het wantrouwen dat tot de desbetreffende regels heeft geleid. En dat ligt een laag dieper dan het afschaffen ervan. Daarnaast is het minstens zo belangrijk om te richten op het (opnieuw) creëren van vertrouwen. Vertrouwen – en het gebrek daaraan – werkt alle kanten op: tussen bestuurders, medewerkers en externe toezichthoudende organisaties. Wat betekent het ontregelen van de zorg voor u als bestuurder? En hoe creëert u vertrouwen binnen uw organisatie en richting externe toezichthouders?

Op 26 november bieden wij een masterclass aan over de Governancecode Zorg waarin deze onderwerpen aan het licht komen. Deze Code komt, net als het programma (Ont)regel de Zorg, voort uit de wens om ‘afvinkgedrag’ te verminderen. Volgens de Brancheorganisaties Zorg (initiatiefnemers van deze herziene code), moeten juist ‘de bedoeling en de dialoog’ weer centraal staan en daarom gaat de Code uit van ‘principes’ in plaats van gesloten geformuleerde bepalingen. Hoe creëert u de dialoog in uw eigen bestuurskamer? Begint vertrouwen bij uzelf? Hierover reflecteren we graag met u verder in onze masterclass.

Mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan contact met ons op via backoffice@bouflegal.nl of schrijf u direct in via deze link.

Mara van Stiphout, MSc, MA

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact