Autoriteit Persoonsgegevens concludeert dat zorgverzekeraar in strijd met privacywet heeft gehandeld

Zorgverzekeraar CZ heeft met haar werkwijze omtrent machtigingsaanvragen in strijd gehandeld met de privacywet. Dat concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) na onderzoek. CZ verwerkte bij de beoordeling van aanvragen voor een vergoeding van revalidatiezorg meer medische gegevens dan noodzakelijk. De aanvragen zijn van verzekerden die behoefte hadden aan medisch-specialistische revalidatiezorg.

Voordat verzekerden medisch-specialistische revalidatie vergoed krijgen verlangt CZ een akkoordverklaring, ofwel een machtigingsvereiste. Die verklaring kan, wanneer CZ dat vereist, bovendien onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden. Twaalf verzekerden vonden dat CZ bij de beoordeling van de aanvragen onnodig veel (bijzondere) persoonsgegevens verwerkte. Zij hebben de AP verzocht handhavend op te treden.

CZ voert aanpassingen door én gaat in beroep

Volgens de AP heeft het beleid van CZ ertoe geleid dat bij vier verzekerden meer medische gegevens zijn verwerkt dan voor de beoordeling noodzakelijk was. AP en CZ hebben al een aantal afspraken gemaakt, op basis waarvan CZ enkele maatregelen heeft getroffen. De beide partijen blijven met elkaar in gesprek over eventuele aanpassingen die nodig zijn om in lijn met de AVG te werken. CZ zal voortaan per individueel geval beoordelen of het noodzakelijk is aanvullende voorwaarden te stellen. Het beroepskader en het standpunt hieromtrent van Zorginstituut Nederland zullen daarbij fungeren als uitgangspunt.

CZ heeft een last onder dwangsom opgelegd gekregen. De verzekeraar heeft een beroep ingesteld tegen het besluit van de AP.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact