Invloed organiseren & Lobby

Staan de belangen van uw leden onder druk? Of dreigt de wetgever maatregelen te nemen die het  voortbestaan van uw onderneming kunnen schaden? BOUF realiseert impact op landelijk niveau door een aaneenschakeling van activiteiten.

“Als je ergens niet bent, ben je óf te vroeg óf te laat.” (Johan Cruijff)

Invloed organiseren draait om de juiste boodschap op het juiste moment. Niet te vroeg, niet te laat. BOUF Legal adviseert en ondersteunt bij het organiseren van invloed en het behartigen van uw belang.

Uw belang

Een succesvolle lobby is alleen mogelijk als deze aangesloten is op de essentie van uw organisatie. BOUF start daarom altijd met onze BOUF diagnose: waar staat u nu en waar wilt u naartoe? Wat is de ziel van uw organisatie en/of uw beroep? Vanuit deze kern maken we samen met u een krachtenveldanalyse en monitoren we alle relevante politieke ontwikkelingen voor u. Ook kijken we naar de binnenkant van uw organisatie en helpen we om juridische contouren terug te brengen naar mensen. Vaak vraagt dit een creatieve aanpak die leidt tot een strategie op maat.

Van belang naar invloed

BOUF is gespecialiseerd in het verbinden van uw belang aan de politieke, bestuurlijke of publieke omgeving. Wij gaan altijd voor een consistente strategie die past bij de ziel van uw organisatie. Waar nodig adviseren we over positionering, bouwen we aan communicatie of openen we Haagse deuren. Samen werken we aan invloed voor uw organisatie en leden.

Waardegedreven

Verandering en impact kan alleen ‘slechts’ als dit aansluit bij de essentie van uw organisatie. BOUF begint altijd met het terugbrengen van juridische contouren naar mensen. Vaak vergt dat een creatieve aanpak. Een voorbeeld is de succesvolle lobby waardoor mondhygiënisten met de actie: ‘de gezonde mond’ opnieuw zijn gepositioneerd. Dàt is waardegedreven vanuit de ziel van de organisatie.

In gesprek

BOUF formuleert samen met u de lobbystrategie, ontwikkelt concepten en neemt eventueel de uitvoering ter hand.  U wilt weten hoe u bij u einddoel gaat komen? BOUF start graag eerst met de twee stappen daarvoor: Waar staan we nu en waar willen we naartoe? Dat kan aan de hand van goede gesprekken en analyse van de casus. U kunt ook kiezen voor een onconventionele aanpak: Voor veel klanten organiseert BOUF Fireside Chats en creëert rondom het haardvuur, met een goed glas wijn, nieuwe invalshoeken. Altijd succesvol.

Voor wie?

Het Nederlandse zorgstelsel loopt tegen de grenzen van organiseerbaarheid en betaalbaarheid aan. Dat vraagt veel van branche- en beroepsverenigingen en zorgondernemingen. Er is behoefte aan zowel innovatie, initiatief en samenwerking als aan erkenning en passende financiering. De kunst is dus om dit goed te organiseren in een soms onrustig en complex krachtenveld. Vanuit uw organisatie en vanuit uw belang.

BOUF Legal heeft ervaring met het begeleiden van langlopende lobbytrajecten inzake taakherschikking, positionering en bekostiging. Wij begrijpen de Wet BIG en zien daarom de kansen die er liggen voor beroepsverenigingen (art. 34-beroepen) in het kader van ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Een goed voorbeeld is de positionering van mondhygiënisten op basis van het credo ‘een gezonde mond’. Dit meerjarige traject heeft uiteindelijk geleid tot het experiment taakherschikking en een versteviging en hernieuwde erkenning van het beroep mondhygiënist.

Bent u een zorgonderneming, branche- of beroepsvereniging en bent u benieuwd naar de frisse, creatieve aanpak van BOUF?

Maak kennis met onze aanpak in onze cases of neem contact op met drs. Ruben Meijer via ruben@bouflegal.nl.

Benieuwd? Maak kennis met onze aanpak in onze CASES.

Meer informatie

Wilt u meer weten of wat BOUF voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact