Geen categorie

Geen categorie
Zijn persoonlijke werkaantekeningen zorgverlener onderdeel van het medisch dossier?

Zijn persoonlijke werkaantekeningen zorgverlener onderdeel van het medisch dossier?

Het recht op elektronische inzage in het medisch dossier van de patiënt bestaat op 1 juli a.s. één jaar. Dit recht is vastgelegd in art. 15d van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. Doordat patiënten aanvullende rechten hebben gekregen in hun medisch dossier, ontstond de vraag of persoonlijke werkaantekeningen van zorgverleners hier ook onder vallen (Medisch Contact, maart 2021).Lees meer

DE POSITIE VAN ZORGAANBIEDERS BIJ DE ‘VOOR- EN ACHTERDEUR’ IN DE AANPAK VAN FRAUDE

DE POSITIE VAN ZORGAANBIEDERS BIJ DE ‘VOOR- EN ACHTERDEUR’ IN DE AANPAK VAN FRAUDE

Afgelopen week heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) aangekondigd met de zin: ‘controleer eenvoudig en snel of u al goede zorg en jeugdhulp verleent!’ De politiek heeft de roep vanuit verschillende invalshoeken gehoord om maatregelen te treffen die fraude in de zorg moeten tegengaan. Fraude in de zorg komt helaas voor en het is belangrijk dat instanties de middelen krijgen om de gepleegde fraude op te sporen en frauduleuze zorgaanbieders aan te pakken. Ook voor het zorgveld is dit een belangrijke stap. Niemand zit te wachten op ‘zorgcowboys’ die profiteren van collectief opgebracht gemeenschapsgeld, waardoor de goede naam van vele beroepsgroepen in een kwaad daglicht wordt gebracht. Het is wel belangrijk dat bij de nieuwe maatregelen ook de rechtspositie voor zorgaanbieders gewaarborgd blijft. Deze blog geeft inzicht op welke punten een verbetering wenselijk is om de (rechts)positie van zorgaanbieders te versterken.Lees meer

Contact