Geen categorie

Geen categorie
Toekomstige Wet wijziging woonplaatsbeginsel geeft jeugdhulpaanbieder houvast

Toekomstige Wet wijziging woonplaatsbeginsel geeft jeugdhulpaanbieder houvast

Momenteel staat de Ministeriële regeling over de plichten van gemeenten ten aanzien van het woonplaatsbeginsel open voor consultatie. Verschillende partijen, naar verwachting gemeenten en VGN, gaan reageren op de concept regeling en delen hun inzichten over de werkbaarheid in de praktijk. De Ministeriële regeling is voorlopig dan ook nog niet van kracht. In het belang van informatieverstrekking en duiding delen wij in dit artikel alvast de belangrijkste wijzigingen. Lees meer

Contact