Drs. René Benneker

René studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente met als aandachtsgebieden Bestuur van de gezondheidszorg en Onderzoek. Daarnaast is hij afgestudeerd als vaktherapeut drama en heeft in die functie zijn eerste werkervaring opgedaan in de gehandicaptenzorg en de GGZ.

Hij heeft daarna een diversiteit aan (project)management- en bestuursfuncties vervuld in ziekenhuizen, GGZ, geboortezorg, eerstelijnszorg en bij beroepsorganisaties. Dat loopt uiteen van facilitair management tot bestuurder van een zorgorganisatie, van het succesvol ontwikkelen en in de markt zetten van een ICT-product of zorgorganisatie tot het voorzitterschap van stichting, vereniging, maatschap en projectorganisatie.

Hij is vanaf 2000 zelfstandig werkzaam in zijn eigen praktijk als verander- en projectmanager. Belangrijke aandachtsgebieden in zijn loopbaan zijn zelfsturing binnen  organisaties, professionalisering van beroepsgroepen, en ondernemerschap in de zorg.

Hij heeft een combinatie van een sterk analytisch vermogen, creativiteit, verbindende  vaardigheden en doorzettingsvermogen. Hij ‘leest’ snel hoe het gaat in een organisatie en kan deze analyse goed verwoorden. Hij begrijpt wat er nodig is en wat er bijgedragen moet worden om tot resultaat te komen. Dat vult hij in door goede adviezen te geven, nieuwe oplossingen te bedenken,  kritisch te luisteren en te reflecteren, en de rust te bewaren in turbulente omstandigheden.

René is daarnaast in het maatschappelijk leven actief als bestuurder van verenigingen en stichtingen, recentelijk als voorzitter van de Stichting Parkinson Nederland.

Ik wil me verbinden met BOUF Legal en Loubna Boufrach omdat ik mijn talenten graag wil inzetten binnen haar team van creatieve en ondernemende professionals. Bij BOUF gaat het er om dat we eraan bijdragen om organisaties beter te maken en mensen die er werken met vreugde naar hun werk te laten gaan.  Ik wil mijn talent en creativiteit  geven aan toezichthouders en bestuurders die je daarvoor wakker mag maken en die daar soms van wakker liggen”

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve juridische aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact