drs. Jesse Satink

Jesse studeerde politicologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens zijn laatste jaar, waar hij zich specialiseerde in conflict, macht en politiek, ontstond de interesse in de processen die zich voltrekken rondom de macht.

Jesse: ” In Nederland lijkt het soms dat in ons proportionele kiesstelsel iedere kiesgerechtigde een gelijke mate van invloed uitoefent op het handelen van de overheid. Tijdens de opleiding politicologie krijg je beter vat op deze illusie. Er bestaan grote verschillen tussen de opvattingen van groepen in de maatschappij en de mate waarin deze opvattingen worden vertaald in beleidsvorming. De redenen waarom deze verschillen tot stand komen zijn complex maar een goede verbinding tussen maatschappij en overheid doet ertoe.” Bij BOUF zet Jesse zich in om deze verbinding te faciliteren.

Binnen BOUF schakelt Jesse tussen de juridische werkelijkheid, bestuurlijke context en het politieke krachtenveld. Door deze drie elementen te combineren wordt een breed perspectief geschetst van waaruit vervolgens weloverwogen stappen gezet kunnen worden. Hij betracht hierbij geduld en zoekt de verbinding. “Het is verleidelijk om direct op je doel te willen afstevenen omdat we vaak te maken hebben met concrete en acute problemen. Timing is echter alles, en dat betekent dat je soms eerst een stap terug moet doen om de slagingskans te vergroten.”

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact