Zorgorganisatie als huurder dagbesteding

Centrale vraag

Een grote zorgorganisatie wilde een ruimte huren voor het gebruik van dagbesteding. De toetsing van de huurovereenkomst en de bijbehorende algemene bepalingen vereiste aandacht voor het borgen van specifieke wensen binnen de overeenkomst.  Hierbij was behoefte aan (juridisch) advies.

Wat heeft BOUF gedaan

Aan de hand van de huurovereenkomst van de zorgorganisatie en de algemene bepalingen is een legal analyse/ scan gemaakt met betrekking tot het huurrecht en de aard van de zorgorganisatie. Het advies aan de organisatie betrof het – op grond van tactische en juridische redenen – het opnemen van bepalingen dan wel het schrappen van ongunstige artikelen in de huurovereenkomst. De focus in het advies was het borgen van de wensen op zorginhoud van de zorgorganisatie, waaronder de bestemming van de ruimte, het uitsluiten van excessieve risico’s en het opnemen van een beëindigingsclausule.

Resultaat

De aanpassing van de huurovereenkomst en de bijbehorende algemene bepalingen. Op basis van het juridisch advies heeft de zorgorganisatie haar huurovereenkomst en bijbehorende algemene bepalingen doorgevoerd in de gesprekken met de verhuurder. Hierna kon de huurovereenkomst worden getekend.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact