Vertegenwoordigerschap voor familie en naasten

Centrale vraag

Een zorgorganisatie op het gebied van ouderenzorg en een huisartsenpraktijk wilden graag dat familieleden en naasten van cliënten/patiënten geïnformeerd zouden worden over het onderwerp ‘vertegenwoordigerschap in de zorg’, dit via een voorlichtingsavond.

Wat heeft BOUF gedaan

Er is een presentatie opgesteld waarin stapsgewijs alle wettelijke vormen van belangenbehartiging bij wilsonbekwaamheid zijn verwerkt en is uitgelegd hoe deze belangenbehartiging geregeld kan worden. In de presentatie is zoveel als mogelijk juridisch taalgebruik vermeden en is het onderwerp visueel kracht bijgezet door het opnemen van beeldende kunst (schilderkunst).

Resultaat

Een voorlichtingsavond op locatie bij de zorgorganisatie met ruim 100 aanwezigen (familieleden en naasten) die met veel aandacht luisterden en interessante vragen stelden, ook na afloop. Uit de evaluatie bleek dat men de bijeenkomst heel informatief en waardevol vond. Voor herhaling vatbaar.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact