Samenwerkingstool in arbeid en zorg

Centrale vraag

Een organisatie op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken is in aanmerking gekomen voor de ontwikkeling van een digitale tool voor medewerkers in de zorgsector. Financiering daarvan verloopt via een aantal partijen en de Rijksoverheid. Al gaande het traject ontstond bij de organisatie behoefte aan advisering en begeleiding bij het realiseren van deze financiering.

Wat heeft BOUF gedaan?

Geadviseerd is een samenwerking aan te gaan en deze juridisch te verankeren in een overeenkomst. Vervolgens heeft BOUF dit traject begeleid. Bij de creatie van de samenwerkingsovereenkomst zijn de noodzakelijke juridische rechten en plichten in de overeenkomst geborgd en is er voor zorggedragen dat partijen  onderling expliciet elkaars belangen hebben uitgesproken. Op deze manier is gelijkwaardigheid tussen contractspartijen gerealiseerd,  met als toetssteen het belang van de toekomstige gebruiker van de tool.

Resultaat

Een tweeledig resultaat: een toekomstbestendige samenwerkingsovereenkomst en het realiseren van externe financiering om de digitale tool te ontwikkelen.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact