Samen voor nieuwe financiering 

Centrale vraag

Een aantal strategische partijen hadden het plan opgevat om, voor een bepaalde patiëntencategorie de mogelijkheden voor onderzoek en verbetering van zorg te vergroten. Hoe moet zo’n samenwerkingsproject tot stand worden gebracht, welke organisatievorm past erbij en hoe kan het succesvol worden?

Wat heeft BOUF gedaan

Op basis van een reeds gelegde basis van onderling vertrouwen en een globaal geformuleerde gezamenlijke ambitie is gewerkt aan een steviger fundament om deze  samenwerking te operationaliseren. In gezamenlijke strategiesessies is het vervolgtraject geduid en in stappen uitgewerkt met een voorstel voor een businesscase, aandachtspunten voor de externe en interne governance, keuze van de rechtsvorm en de algehele communicatiestrategie.

Resultaat

Het fundament is zodanig uitgewerkt dat alle partijen draagvlak en vertrouwen hebben om de volgende stap te zetten in het operationaliseren van hun gezamenlijke ambitie voor deze patiëntengroep.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact