Privacy voor ruim 150 zorgorganisaties

Centrale vraag

Een landelijke vereniging voor zorgorganisaties kreeg vragen van haar leden over de gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op hun dagelijkse zorgpraktijk. Daardoor ontstond bij de vereniging behoefte aan een juridisch naslagwerk voor haar leden over de AVG.

Wat heeft BOUF gedaan

Op basis van de meest gestelde vragen de zorgorganisaties is onderzocht in welke structuur de materie overzichtelijk én gebruiksvriendelijk aan de toekomstige lezer aan kon worden geboden. Er is gekeken naar de actualiteit: waar heeft men nu in deze specifieke zorgsector  – met alle digitale kansen en bedreigingen – behoefte aan. Daarom is besloten tot het loslaten van de ‘traditionele’ opzet voor een juridische handreiking die veelal begint met het beschrijven van het wettelijk kader. Er is een structuur ontwikkeld waarin steeds vanuit concrete en actuele issues (casuïstiek)  toegewerkt wordt naar het algemeen wettelijk kader dat daarop van toepassing is.

Resultaat

Een digitale handreiking met een modulaire opbouw. De handreiking kan in zijn totaliteit maar ook per module worden gelezen, afhankelijk van de actuele vraag  van de lezer. Elke module bevat per item een korte beschrijving van de juridische werkelijkheid plus op de sector toegeschreven FAQ’s met clickables naar andere delen in de handreiking voor meer verdieping. Ook kent de handreiking meerdere stroomschema’s die de zorgorganisaties helpen in een oogopslag een privacy vraagstuk zelfstandig te analyseren en op te lossen.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact