Cases

Lees al onze cases en raak geïnspireerd!

CASES
Legal governance opleidingsinstituut

Legal governance opleidingsinstituut

Binnen een grote opleidingsorganisatie waren verschillende ontwikkelingen gaande zoals het aanstellen van een nieuwe directie en recente wisseling van RvT leden. Daarnaast was binnen het samenwerkingsnetwerk van de organisatie vraag naar een goede verdeling binnen de relaties. Hierdoor ontstond behoefte aan juridische ondersteuning voor het aanpassen en opstellen van stukken.Lees meer

Onderzoeksagenda complex krachtenveld

Onderzoeksagenda complex krachtenveld

Een overkoepelende organisatie van samenwerkende beroepsverenigingen had de uitdaging om tezamen met het betrokken wetenschappelijke veld een onderzoeksagenda te formuleren, o.a. om de werkzaamheid en effectiviteit van gebruikte methodieken nader te onderbouwen.Lees meer

Pijn identiteit samenwerking

Pijn identiteit samenwerking

Een samenwerkingsverband van zeven professionele beroepsverenigingen had hulp nodig bij het herijken van de langetermijnvisie en daarbij een passende organisatiestructuur. Ze zochten een  onafhankelijk adviseur en begeleider van dit traject, die in staat was om  het spanningsveld tussen het streven naar autonomie en tegelijkertijd de noodzaak om in het externe veld gezamenlijk op te trekken opnieuw vorm te geven,  zodat de opgebouwde dynamiek  verder versterkt kon worden.Lees meer

Help! Nieuw beleid zorgverzekeraar

Help! Nieuw beleid zorgverzekeraar

Een professionele beroepsorganisatie werd in een laat stadium geïnformeerd met nieuw beleid van een zorgverzekeraar, dat tot gevolg had dat de interventies  van de betrokken zorgprofessionals niet meer gefinancierd zouden worden vanuit het aanvullend pakket van deze zorgverzekeraar. Dit nieuwe beleid zou ook voor een reeks andere beroepen gaan gelden. De vraag was of dit besluit voor deze betreffende beroepsorganisatie nog beïnvloed kon worden.Lees meer

Nieuwe koers zorgorganisatie

Nieuwe koers zorgorganisatie

De bestuurder van een zorgorganisatie uit de GGZ werd geconfronteerd met het voornemen van de aandeelhouders om het eigenaarschap over te dragen aan een (nog niet bepaalde) derde partij. Tegelijkertijd was er sprake van het doorvoeren van een intern ‘noodzakelijke professionalisering’ van de organisatie die veel aandacht had gevraagd. De vraag was om als klankbord te dienen om de bestuurder door deze turbulente tijd te loodsen.Lees meer

Contact