Onderzoeksagenda complex krachtenveld

Centrale vraag

Een overkoepelende organisatie van samenwerkende beroepsverenigingen had de uitdaging om tezamen met het betrokken wetenschappelijke veld een onderzoeksagenda te formuleren, o.a. om de werkzaamheid en effectiviteit van gebruikte methodieken nader te onderbouwen.

Wat heeft BOUF gedaan

Vanuit BOUF is het voorzitterschap van een gezamenlijke projectgroep met lectoraten, hoogleraar en landelijk portefeuillehouder kennisinnovatie ingevuld. Spanningsveld: een zeer divers veld met betrekking tot visie, onderzoekstradities, onderzoekspreferenties versus een extern gestelde resultaatverplichting met deadline. In het voorzitterschap was het management van dit krachtenveld, in overleg met de opdrachtgever bepalen. Key issues in het voorzitterschap: het vinden van gezamenlijk draagvlak door eenheid van taal in woord en geschrift, het tempo van werken versnellen of het  bespreekbaar maken van interne turbulentie onder de oppervlakte.

Resultaat

Er is een gezamenlijke onderzoeksagenda tot stand gebracht met inbreng en eigenaarschap van alle stakeholders. Deze wordt uitgevoerd en gemonitord vanuit deze projectgroep, wederom gebaseerd op een opdracht van de overkoepelende organisatie.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact