Nieuwe koers zorgorganisatie

Centrale vraag

De bestuurder van een zorgorganisatie uit de GGZ werd geconfronteerd met het voornemen van de aandeelhouders om het eigenaarschap over te dragen aan een (nog niet bepaalde) derde partij. Tegelijkertijd was er sprake van het doorvoeren van een intern ‘noodzakelijke professionalisering’ van de organisatie die veel aandacht had gevraagd. De vraag was om als klankbord te dienen om de bestuurder door deze turbulente tijd te loodsen.

Wat heeft BOUF gedaan

Vanuit BOUF is deze klankbord rol ingevuld middels meerdere gesprekken en telefonische consultaties. Op basis van een krachtenveld analyse is een open strategie bepaald om consistent om te kunnen gaan met de steeds veranderende verhoudingen in het krachtenveld. Hierbij kon worden geput uit zowel juridische kennis als bestuurlijke expertise om met dergelijke situaties om te gaan.

Resultaat

De bestuurder heeft zich op krachtige wijze kunnen handhaven in deze omstandigheden, waarbij de governance is herijkt en de organisatie een strategische agenda voor de toekomst heeft ontwikkeld.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact