Legal governance opleidingsinstituut

Centrale vraag

Binnen een grote opleidingsorganisatie waren verschillende ontwikkelingen gaande zoals het aanstellen van een nieuwe directie en recente wisseling van RvT leden. Daarnaast was binnen het samenwerkingsnetwerk van de organisatie vraag naar een goede verdeling binnen de relaties. Hierdoor ontstond behoefte aan juridische ondersteuning voor het aanpassen en opstellen van stukken.

Wat heeft BOUF gedaan

Na intensief contact werd de behoefte van de directie van de organisatie geuit om zowel de interne als de externe governance te herijken. De aard van de organisatie werd meegenomen in het aanpassen van de statuten alsook het opstellen van reglementen waarbij de belangen van alle organen binnen de organisatie geborgd werden. Hierbij werden de nieuwe directie en het toezichthoudend orgaan opnieuw gepositioneerd. Daarnaast zijn verscheidene samenwerkingsovereenkomsten binnen het netwerk van de organisatie geanalyseerd met het oog op de facilitering van correcte en transparante relaties. En wordt gewerkt aan een nieuw ‘visie op toezicht’ document.

Resultaat

Herijking van de interne als de externe governance van de organisatie, met als speciaal aandachtspunt de inachtneming van de Governancecode Zorg 2017. De organisatie is voor nu toekomstbestendig gemaakt.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact