UPDATE (25 maart 2020) BOUF Nieuws Nood breekt wet 2.0

“Alles zal de komende maanden vallen of staan met ‘de mate van wendbaarheid’. Ik wens jullie lenigheid in denken en handelen toe in deze onzekere tijden. Zoek nieuw ritme, nieuw licht en maak nieuwe rituelen.”
mr. Loubna Boufrach
CEO BOUF Legal

Ruim twee weken geleden werden op het eerste oog nog weinig ingrijpende maatregelen door de minister-president aangekondigd. Nies netjes in de elleboog, was de handen veelvuldig tot een tijdje later ‘schud geen handen’. Maar afgelopen maandag was de persconferentie van een andere aard en ook toon. Na toch wel stuitende beelden van burgerlijke ongehoorzaamheid gedurende het weekend voelde het kabinet zich genoodzaakt de maatregelen aan te scherpen om deze vervolgens stevig te gaan handhaven.

Het kabinet heeft deze maatregelen in samenspraak met de relevante (overheids)instellingen afgekondigd om de crisis te controleren en tegelijkertijd de economie en maatschappij zo min mogelijk te schaden. Toch beginnen we ons steeds meer te realiseren dat de situatie waarin we ons verkeren één is zonder precedent; er bestaat simpelweg nog geen voorbeeld.

In alle commotie rondom de crisis en de bijbehorende maatregelen kan er soms twijfel of onduidelijkheid ontstaan over de juiste manier van handelen. Met deze nieuwsbrief proberen wij op een praktisch manier enige duidelijkheid te geven, vooral om waar nodig handelingsverlegenheid weg te nemen. Zo kunt u in de update van deze week het juridisch kader met de vijf aandachtspunten relevant voor u als zorgaanbieder vinden en de standpunten die door bepaalde stakeholders worden ingenomen. Ook zoomen we kort in op de rol van de zorgbestuurder in tijden van corona. Hiermee hopen wij een faciliterende rol te spelen die dienend is aan het primaire zorgproces.

UPDATE: juridisch kader voor de zorgsector tijdens coronacrisis
De urgentie en impact van de coronacrisis dringt steeds meer door in de samenleving, en ook voor de verschillende domeinen in het zorgveld zijn de gevolgen groot. Beroepsorganisaties, brancheorganisaties, overheidsorganen en het Ministerie van VWS zijn en blijven volop in overleg om goede en veilige zorg te kunnen blijven garanderen.
Dat heeft ook gevolgen voor (de interpretatie van) het geldende kader aan wet- en regelgeving. Van welke normen, richtlijnen en gedragsregels moet worden uitgegaan en hoe moeten ze worden geïnterpreteerd? Niet alles is altijd meer eenduidig, en in veel gevallen zijn dan ook geluiden te horen om ‘flexibeler’ en in redelijkheid met wet- en regelgeving om te gaan. Regels die in de normale situatie logisch en proportioneel zijn, kunnen in tijden van crisis aan logica en proportionaliteit inboeten. Continuering van goede en veilige zorg moet voorop staan. Tegelijkertijd is in veel gevallen simpelweg duidelijkheid gewenst. In dat kader is op 19 maart een algemene beperking op het bezoek aan verpleeghuizen ingesteld. Ook voor de gehandicaptenzorg geldt sinds 23 maart een bezoekregeling, die uitgaat van de norm ‘Geen bezoek, tenzij’. Gezien de verscheidenheid aan vormen en cliëntgroepen, zal een instelling op basis van een afwegingskader een inschatting moeten maken voor zijn specifieke situatie. Verder is de Autoriteit Persoonsgegevens ingegaan op (veilig) beeldbellen in de zorg, en maakte het kenbaar dat privacy goede zorg nooit in de weg mag staan. Dat betekent echter niet dat niet meer zorgvuldig om moet worden gegaan met privacyvraagstukken. Voor meer duiding op deze en andere recente ontwikkelingen kunt u terecht bij onze factsheet.

Hebt u behoefte aan extra duiding op één van de aandachtspunten? Neemt u dan telefonisch contact op met onze senior legal counsel mr. Danielle Kikken via
06 – 16175789. 

Bent u benieuwd naar de aandachtspunten? Klik hier om de volledige factsheet te downloaden.

Wat gebeurt er en wie zegt wat?

Het tempo van de berichtgeving ligt hoog en het krachtenveld verandert continue. Nu is het zaak om als organisatie te wegen en mee te bewegen om uw invloed te kunnen blijven organiseren.

Wij monitoren voor u wat de standpunten en invalshoeken zijn van een aantal belangrijke stakeholders in de zorg met betrekking tot de maatregelen die nodig zijn als gevolg van de coronacrisis. Overzicht is essentieel, bijvoorbeeld voor het informeren van uw achterban, collega’s of medewerkers. Juist nu, omdat de manier waarop je invloed kunt organiseren ingrijpend zal veranderen als gevolg van de coronacrisis.

Hebt u behoefte aan extra duiding op de berichtgeving of het standpunt van een stakeholder? Neemt u dan telefonisch contact op met onze political counsel drs. Ruben Meijer via 06 – 2941 8815. 

De lijst kunt u hier downloaden.

Besturen in tijden van corona 

Daar zit u dan achter uw beeldscherm. Bestuurder van een zorgorganisatie. Crisisoverleg na crisisoverleg gehad. Alle bestaande routines waarop u kunt terugvallen zijn anders geworden of misschien wel verdwenen.
Misschien bent u nog soms op kantoor, misschien werkt u al vanaf thuis. Ik kwam er op de eerste thuisdag achter dat ik twee maanden geleden de overgang naar een nieuwe internetprovider precies op deze dag had gepland. Ondanks alle goede helpdesk medewerkers en informatie in de grote doos die ik twee dagen tevoren ontvangen had was het toch een dag ploeteren om comfortabel te kunnen werken. Dit als voorbeeld van de harde breuklijn die de coronacrisis tot op het kleinste niveau veroorzaakt.

Alle zorgprofessionals zijn misschien hard aan het werk, maar misschien is het bij u de stilte voor de storm. Misschien werkt u in een sector met allerlei onverwachte problemen waar geen oplossing voor is: hoe moet een kraamverzorgende thuis veilig zorg verlenen? Hoe moet een onrustige dementerende mevrouw aandacht krijgen als er niemand meer is? Hoe moet u een gehandicapte jongere die de wereld niet meer begrijpt geruststellen?
Als bestuurder bent u gewend aan informatievoorziening, controlesystemen, en vooral: mensen om u heen met wie u kunt schakelen en op wie u kunt bouwen. En die zitten nu allemaal ook achter hun scherm te Zoomen, Face-timen, Teamen en Skypen. Moet u via een videoboodschap tot alle medewerkers richten? Maar zitten die daar nu op te wachten, in hun drukte en stress? Hoe moet u dit in hemelsnaam aanpakken?

Bij BOUF Legal begrijpen we uw positie en uw dilemma’s. We proberen u met informatie over de veranderende regels en het voortschrijdend inzicht van relevante stakeholders zo goed mogelijk bij te staan. Want wij willen u graag helpen om wendbaar te worden, want dat zal nodig zijn.

Heeft u behoefte aan een luisterend oor en/of bestuursadvies? Neemt u dan telefonisch contact op met onze senior counsel Boardroom & Governance René Benneker via
06 – 33762890. 

Mini-masterclasses gaan door… #online
Wij vinden het noodzakelijk om kennis te blijven delen en over te brengen en willen u hier graag mee van dienst blijven. Wij zullen om die reden mini-masterclasses na 6 april online gaan aanbieden. Houd onze social media kanalen in de gaten voor meer nieuws hierover. De aangepaste agenda treft u op de website aan.

BOUF Nood breekt wet-pakket

Met de aanwezige expertise binnen BOUF bieden wij u graag enige duiding. Hiervoor hebben wij het ‘nood breekt wet-pakket’ opgesteld. Dit pakket bestaat uit drie onderdelen.

1. Informeren (gratis)
De ontwikkelingen gaan snel en kunnen verschil van uur tot uur. Om er voor te zorgen dat uw organisatie op de hoogte blijft van de meest recent gestelde kaders zullen wij u hier op overzichtelijke wijze over informeren.
Dit zal gebeuren via onze social media kanalen. (LinkedinTwitter en Facebook)
Via info@bouflegal.nl kunt u zich aanmelden om updates per mail te ontvangen.

2. Telefonische helpdesk (gratis)
BOUF is elke werkdag tussen 10 – 12 uur telefonisch bereikbaar op
030 – 227 26 02.
Voor:
1. juridische vragen;
2. vragen van Raden van Bestuur/Raden van Toezicht
3. vragen inzake coronacrisis management.

3. Sectorspecifiek
Mocht u ondersteuning nodig hebben, wij staan voor u klaar:

1. Vervanging van uitgevallen medewerkers: juristen, beleidsmedewerkers, besturen en directies
2. Met PR en communicatie advies als gevolg van crisiswerkzaamheden.

Wilt u hierover meer weten neem vrijblijvend contact met ons op via info@bouflegal.nl.

Wie is BOUF? 

‘In de deur naar de tuin, de kunstenaarsvrouw’ (1897) van Laurits Andersen Ring.

Voor de schilder symboliseerde dit werk zijn wedergeboorte als mens en als kunstenaar.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact