Bestuursadvies & Governance

De wijze waarop een zorgorganisatie is ingericht draagt bij aan goede zorg. Goed bestuur en toezicht is daarbij randvoorwaardelijk. Het middel om bestuurders en toezichthouders te helpen bij het vervullen van hun taak is de Governancecode Zorg.

De Governancecode Zorg kent een zelfregulerend karakter, dit om zorgorganisaties voldoende ruimte te bieden om op eigen en adequate wijze invulling te geven aan de realisatie van hun maatschappelijke doelstelling en het waarborgen van het vertrouwen in de zorg. Dit code bestaat uit 7 na te leven principes.

7 Principes Governancecode Zorg

 • Principe 1:  De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten.
 • Principe 2:  De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie.
 • Principe 3:  De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.
 • Principe 4:  De raad van bestuur en raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie.
 • Principe 5:  De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.
 • Principe 6:  De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie.
 • Principe 7:  Continue ontwikkeling (door raad van bestuur en raad van toezicht)

Wij begrijpen de positie van de bestuurder en toezichthouder en het daarbij horende handelingsperspectief conform de Governancecode Zorg. Regelmatig begeleiden wij zorgorganisaties op een pragmatische wijze door de code heen. Dit doen wij aan de hand van een door ons ontwikkeld programma gericht op de 4 dimensies kenmerkend voor de positie van bestuurders en toezichthouders.

4 Dimensies programma van BOUF 

 • Dimensie 1: het ontwikkelen van een visie op besturen.
 • Dimensie 2: het ontwikkelen van een visie op toezicht.
 • Dimensie 3: gericht op realiseren van samenspel tussen Raad van Bestuur/Directie en Raad van Toezicht + het samenspel met belanghebbenden.
 • Dimensie 4: betreft de positionering van de (zorg)organisatie in de externe omgeving en kent vaak een juridische invalshoek.

Bovengenoemd programma kan in zijn geheel of in modules worden afgenomen.

 

 

Meer informatie

Wilt u meer weten of wat BOUF voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact